Služby ordinace

Léčebná a diagnostická péče

Léčebná a diagnostická péče

odběry krve, vyšetření EKG, CRP, INR, glykemie, oxymetr

Předpis léků a léčebných pomůcek

Předpis léků a léčebných pomůcek

žádat lze telefonicky nebo online objednávkou

Vydání eReceptu

Vydání eReceptu

recept vystavený v elektronické podobě pro pohodlí pacientů

Preventivní prohlídky, neakutní případy

Preventivní prohlídky

provádí se 1× za 2 roky

Ostatní vyšetření

Očkování

Očkování

Covid, klíšťová encefalitida, Tetanus, chřipka, hepatitida B, pneumokokové infekce

Pracovně-lékařská péče

Pracovně-lékařská péče

pro ochranu zaměstnanců před poškozením zdraví prací

Léčebná a diagnostická péče

odběry krve, vyšetření EKG, CRP, INR, glykemie, oxymetr

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči - vyšetření a léčba běžných akutních i chronických onemocnění.

Ke stanovení diagnózy provádíme:

 • odběry krve a biologického materiálu denně (mimo čtvrtek) se zajištěním odvozu do laboratoře výsledky do 2. dne
 • vyšetření EKG, CRP, INR, glykemie, oxymetr výsledky ihned

Předpis léků a léčebných pomůcek

žádat lze telefonicky nebo online objednávkou

Registrovaní pacienti mohou požádat telefonicky nebo online o předpis na léky nebo léčebnou pomůcku, které trvale užívají.

 • u léku je nutné uvést kromě názvu také sílu a dávkování
 • max. doba, na kterou lze předepsat léky 3 měsíce
 • platnost receptu u běžných léků 14 dní
 • platnost receptu u antibiotik 5 dní
 • recept pro pacienta nebo pověřenou osobu připraven k vyzvednutí v papírové podobě

Vydání eReceptu

recept vystavený v elektronické podobě pro pohodlí pacientů

Recept v elektronické podobě je lékařem odeslán formou SMS nebo e-mailem přímo pacientovi.

V lékárně může pacient eRecept vyzvednout 2 způsoby - předložením:

 • 1čárového kódu z mobilního telefonu či v e-mailu
 • 2občanského průkazu (nutný pouze OP – eRecept musí být ale lékařem již vytvořen)
 • recept pro chronicky nemocné pacienty s dlouhodobou léčbou eRecept lze
 • recept pro akutně nemocné pacienty - nezbytně nutná návštěva v ordinaci a řádné vyšetření eRecept lze
 • recept na opiáty – lze pouze papírově eRecept nelze
 • poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (např. inkontinentní pomůcky, berle…) - lze pouze papírově eRecept nelze

Preventivní prohlídky | Ostatní vyšetření

prevence 1× za 2 roky, posudková a administrativní činnost, vyšetření

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek jsou určeny vyhláškou č. 56/1997 Sb.

 • provádí se od 18-ti let věku 1× za 2 roky, nejdříve však 23 měsíců od předešlé preventivní prohlídky 1× za 2 roky
 • preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami pacient nehradí

Během preventivní prohlídky provádíme:

 • 1doplnění rodinné, osobní a profesionální anamnézy
 • 2kontrola posledního očkování proti tetanu
 • 3kompletní fyzikální vyšetření pacienta
 • 4další pomocná vyšetření

Dle výsledků prohlídky pak indikujeme případné další vyšetření.

Ostatní vyšetření - administrativní a posudková činnost, a požadovaná vyšetření

 • 1výpisy ze zdravotní dokumentace
 • 2vyšetření před operací
 • 3vyšetření před nástupem léčby v lázních
 • 4vyšetření pro potřeby ČSSZ, ÚP a pojišťoven (invalidní důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči, výpisy úrazových pojistek, bodové ohodnocení pracovních úrazů aj.)
 • 5vyšetření na řidičské oprávnění, profesní, zbrojní nebo zdravotní průkaz

Očkování

Covid, klíšťová encefalitida, Tetanus, chřipka, hepatitida B, pneumokokové infekce

 • základní očkování v dětství
 • pravidelné přeočkování v dospělosti 1× za 10-15 let
 • období očkování kdykoliv
 • schéma očkování 1 dávka ročně
 • ochrana 14 dní po aplikaci
 • období očkování září - listopad
 • schéma očkování a eventuální přeočkování dle typu podané látky
 • období očkování kdykoliv
 • schéma očkování a eventuální přeočkování dle typu podané látky
 • základní očkování (1. dávka, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 5-12 měsíců) 3 dávky
 • přeočkování každých 3-5 let
 • ochrana 14 dní po 2. dávce
 • období očkování - nejvhodnější jsou zimní měsíce kdykoliv
 • základní očkování
  (1. dávka, 2. dávka za 1 měsíc, 3. dávka za 6 měsíců)
  3 dávky
 • slušná ochrana 14 dní po 1. dávce
 • optimální ochrana až po 3. dávce
 • období očkování kdykoliv

Pracovně-lékařská péče

Pracovně-lékařské prohlídky v kategorii I. u našich registrovaných pacientů

Zajištění pracovně-lékařské péče o zaměstnance je zákonnou povinností každého zaměstnavatele bez ohledu na velikost podniku či počet zaměstnanců.

Cílem pracovně-lékařské péče je, ve spolupráci se zaměstnavatelem, zabezpečit ochranu zaměstnanců před poškozením zdraví prací, vznikem nemocí z povolání a úrazů.

Pracovně-lékařskou prohlídku provádíme:

 • u našich registrovaných pacientů (mimo pracovníky ve školství a řidiče profesionály) v kategorii I
 • pouze pro zaměstnance, s jejichž zaměstnavatelem máme uzavřenou smlouvu o provádění pracovně lékařských služeb v kategorii II, II R, III, IV
 • ostatní zaměstnanci v kategorii II, II R, III, IV, i když jsou u nás registrovaní, musí jít ke svému lékaři pracovně-lékařských služeb (závodní lékař) ostatní ne

K pracovně lékařské prohlídce je požadována od pacienta:

 • 1žádost od zaměstnavatele o provedení prohlídky
 • 2výpis ze zdravotní dokumentace (pokud není náš pacient)
 • 3ranní moč
 • 4při vstupní prohlídce platba v hotovosti