Ceník výkonů

 • Preventivní prohlídky pro zaměstnavatele
  500 Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace pro zaměstnavatele
  200 Kč
 • Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
  500 Kč
 • Potvrzení o zdravotním stavu pacienta (žádost do DD, rekondice, sociální služby)
  200 Kč
 • Potvrzení o pracovním omezení na žádost pacienta
  100 Kč
 • Přihláška na SŠ, VŠ, potvrzení na tábory
  100 Kč
 • Vyšetření do autoškoly
  500 Kč
 • Řidičský průkaz – důchodce, rozšíření skupin
  300 Kč
 • Zbrojní průkaz
  500 Kč
 • Zbrojní průkaz - prodloužení
  300 Kč
 • Zdravotní průkaz
  300 Kč
 • Profesní průkaz
  400 Kč
 • Životní pojistka (bez doplňkových vyšetření)
  500 Kč
 • Úrazová pojistka, bodové ohodnocení pracovního úrazu
  300 Kč
 • Pojistka pracovní neschopnosti dle rozsahu
  150 - 300 Kč
 • Předoperační vyšetření nehrazené pojišťovnou (např. plastická operace apod.)
  500 Kč + cena odběrů
 • Aplikace očkovacích látek (klíšťová encefalitida, žloutenka…)
  100 Kč
 • Hemokult (mimo preventivní program zdravotních pojišťoven)
  200 Kč
 • Kopie nálezů na vlastní žádost (pro odborné ambulance apod.)
  2 Kč/strana